Συνεργασίες
12.10.2019
Hiring: Senior Graphic Designer
Από RISTART
Συνεργασίες
27.08.2019
Η νέα συνεργασία της RISTART με το Wellness Santa Hotel
Από RISTART
Συνεργασίες
26.08.2019
Η εταιρία Zisopoulos μας αναθέτει τον σχεδιασμό και υλοποιήση του digital marketing
Από RISTART
Συνεργασίες
22.05.2019
Η GLAXO μας ανέθεσε τη νέα digital campaign για το ασθμα
Από RISTART
Συνεργασίες
14.12.2018
Hiring: Social Media & Content Creation Specialist
Από RISTART
Συνεργασίες
13.12.2018
HIRING: Photographer / Videographer (Freelance)
Από RISTART